Linkiu įtikėti į visą verslumo magijos turinį slypintį KŪRĖJŲ dvasioje

Posts tagged ‘darbuotojai’

Dvasingumo nauda personalo vadyboje

Daugelis verslo konsultantų kaip vienas kartoja, kad įmonės didžiausias turtas ir vertybės yra personalas. Tai yra žmonės. Darbuotojai. Sielos.

Įmonių vadovai kaip piemenys ganantys aveles privalo rūpintis jais: žiūrėti, kad dvasinis stovis nedegraduotų, saugoti nuo juodos energijos, žiūrėti, kad laikytųsi dvasingumo taisyklių, saugotų savo energiją, vykdyti energijos virsmų prevenciją, verslumo dvasios įstatymus, žmonių sielos sveikatą.

Tačiau negalima kontroliuoti sielos nuostatų, tarp jų ir dėl regis akivaizdžios degradacijos, jos virsmų ar gaunamų trumpalaikių naudų. Kokių gi kriterijų reikia laikytis?

Hormoningų energijos virsmų ir dvasingumo kriterijai yra žmogus su siela, kurios dvasingumo energetika nekinta. Tokius jau gali identifikuoti 4 lygį pasiekusieji. Tuo tarpu besikeičiančią energiją ir jos judėjimo kryptį (teigiamą arba neigiamą) identifikuoja tik nuo 3-ojo lygio. Labai svarbu, kad sprendimų priėmėjai būtų nežemesnio nei 4 dvasingumo lygio. Pažymėtina, kad žemesnio lygio asmenys negali užsiimti veikla, kurią vykdo aukštesniojo – taip įvykus matomas neharmoningas disbalansas.

Skamba painiai? Nesijaudinkite, kai perprasite dvasingumą viskas paaiškės. Įsiskaitykite į kiekvieną tezę, pajuskite ją.

Reklama
%d bloggers like this: