Linkiu įtikėti į visą verslumo magijos turinį slypintį KŪRĖJŲ dvasioje

Posts tagged ‘vertybės’

Andrius Kubilius nesupranta savo veiksmų

Kur tai matyta kad šalis kai ištinka pinigų trūkumas dėl bankų imtų skolintis ir duoti pinigus bankams. Aišku tik Lietuvoje. Bet kalba daug apie krizę, nors žinom, kad ta krizė išsigalvota pačių bankų. Nes jiems tai labai gera proga subankrotinti geras įmones ir pasisavinti jų turtą. Kas tiems bankams kai jie leidžia niekuo nepadengtus pinigus. Litai padengti eurais, eurai padengti doleriais, doleriai padengti kinietiškom prekėm, o kinietiškos prekės padengtos Kinijos baime kad tuos dolerius praras, jei išleis į rinką.

Kinija turi tiek dolerių, kad greitai viršys kvadrilijoną. Daugiau, negu turi visa JAV valdžia. Ir aišku čia viskas vyksta paprastai: kiniečiai gamina prekes, o gauna popieriukus ir skaičiukus sąskaitoje. Kodėl Kinija gerai pernešė krizę ir netgi pagerėjo jos situacija? Taigi tiktai dėl to, kad nuvertėjo doleris. Jei doleris nuvertėjo tai nuvertėjo ir Kinijos turėtos dolerio atsargos, o kai prekių gaminama tiek pat, reiškia, kad prekės darosi svarbesnės už nieko nevertus infliacinius pinigus, kuriuos daro JAV.

Tiktai šito nesuvokia Andrius Kubilius. Kinija per krizę ėmė supirkinėt gamyklas Europoje ir pasaulyje, nusipirko netgi VOLVO. Tam kad išleistų kuo daugiau savo sukauptų dolerių. O Kubilius su Šimonyte prisiskolino tų pačių dolerių ir pastatė Lietuvą į pozą, kur ją daro bankai visokiais nepadoriais būdais. Taip kad Kubilius galvoja kad sprendžia krizę o iš ties žaidžia pagal bankų dūdelę. Ir taip pat žaidžia jo draugė Ingrida Šimonytė.

Viskas atsiranda dėl to, kad DVASINGUMAS yra pamirštas. Kai valdžia galvoja tiktai apie pinigus, tai pakliūna ant bankų kabliuko. Bet kai valdžia galvoja apie DVASINGUMĄ kaip Kinijos kompartija, tai gaunasi laimėti ir pagerinti padėtį. Taip yra todėl, kad Kinijos kompartija galvoja apie moralines vertybes. Tas pat per krizę gavosi ir Aleksandrui Lukašenkai. Taip kad galima keikti kompartiją ar Lukašenką bet faktai kalba už save.

Todėl labai svarbu yra suprasti, kad viskas eina iš dvasinės energijos. Kai GALVOJAME, tai iškart eina dvasinė energija, mintis. Bet kuri mintis kažką kuria. Bet kai galvojam apie paprastus pinigus, tai iškart viskas kaip du kart du, tave gali bet koks šuleris aplošti. Jei nori žaist ekonomikoje, reikia galvoti KOMPLEKSIŠKAI. Tai yra negalima galvoti apie turtą ir pinigus, nes tai yra papildomas rezultatas, o reikia galvoti apie DVASINGUMĄ ir VERTYBES. Tada gali sužaist gerą partiją.

Akivaizdu, kad Andrius Kubilius yra antrojo laipsnio nuo apačios dvasingumo pakopoje, gal būt trečiojo, todėl jam viskas yra taip blogai, jo visos reformos yra nesėkmingos. Tokio žemo dvasingumo žmogus negali turėti gerų pasiekimų, taip kad nėra ko tikėtis.

Taip visada galima pažinti kur yra lūzeris ir kur yra protingas žmogus. Nes lūzeris visada galvoja apie pinigus ir už centus parsiduoda, todėl nieko neturi. Protingas žmogus siekia dvasinio tobulumo. Todėl visada gauna daugiau, netgi nieko nedarydamas.

Reklama

Dvasingumas kuria turtus

Dvasingumas yra tikroji vertybė. Nereikia jokių turtų jei yra dvasios galia. Todėl visi žmonės gali būti suskirstyti į 7 magiškas grupes, kur galim pažvelgti kaip žmogus turi dvasingumą ir kaip tai atsispindi jo sukurtame kapitale.

  1. Praregėjimo genijai, kurie atvėrė visas čakras. Jiems jau nereikia jokio turto nes jie gali bet kurį turtą padaryti bet kada, ji taip gerai viską valdo. Bet tokių žmonių yra labai nedaug, dažniausiai vienas per tūkstantį metų.
  2. Dvasingumo genijai, kurie labai netoli praregėjimo ribos. Tokių žmonių per visą pasaulį yra labai nedaug, gal būt keletas. Tai žmonės kurie daro finansų ir ekonomikos stebuklus, bet dažniausiai jiems tai neįdomu, nes jie yra atradę svarbesnį dvasios pasaulį.
  3. Talentingi dvasios kovotojai, kurie gali turėti daug dvasinės energijos, jų čakros atviros ir jei tik reikia, jie tampa labai sėkmingais versle.
  4. Paprasti žmonės, kurie nemažai pasiekia ir neblogai gyvena, tačiau nėra stiprūs.
  5. Silpni žmonės, kurie gyvena vargingai, dirba fabrikuose, čia jau nėra laimės ar dvasios stiprybės, taip jie ir neuždirba pinigų, nes visada galvoja apie materialinį turtą, o ne apie dvasingumą, nors kai kurie silpnai suvokia, kad dvasioje yra jėga.
  6. Labai silpni žmonės, dažniausiai atmatos, prostitutės, alkoholikai ir narkomanai, šitie yra prarasti visuomenei, nes viskas jiems galvoje tai tik materialinės vertybės.
  7. Apie šitus nesinori šnekėt nes patys silpniausi žmonės išsikrausto iš proto, tai blogiau už vagis ir narkomanus, bet patikėkit yra tokių.

Jeigu nori turėti stiprią galią reikia judėti į viršų, tai didina dvasingumą. Kuo daugiau dvasingumo žmoguje, tuo lengviau jis valdo pasaulį. Kuo lengviau jis valdo pasaulį, tuo daugiau jis gali gauti materialinių gėrybių jeigu jam reikia.

Tik labai svarbu nepamiršti, kad yra dvi energijos: neigiama ir teigiama. Labai daug žmonių jas supainioja nes jos jaučiasi vienodai bet viena duoda blogą dvasingumą, o kita duoda gerą dvasingumą. Geras kuria laimingumą ir visas vertybes o blogas kuria karus. Jėzus Kristus ir Buda buvo 1 lygio dvasingumo ir jie turėjo teigiamą energiją, tokių žmonių labai mažai, jie būna kartą per 1000 metų. Stalinas ir Hitleris buvo antro lygio dvasingumo, bet jie surinko neigiamą energiją ir padarė karą.

%d bloggers like this: