Linkiu įtikėti į visą verslumo magijos turinį slypintį KŪRĖJŲ dvasioje

Archive for vasario, 2011

Pinigai ir dvasinės energijos sutapimai sukuria MEILĘ

Labai daugelis žmonių iš įvairių dvasinių tikėjimų ir tobulėjimo kelių nejaučia, kad jie gali turėti visus pinigus arba turtą, kuriuos jie gali norėti gyvenime gauti. Ir nepagalvoja, kad turtai gali ir veikti pagal savo dvasinius principus taip pat kaip ir kiti dalykai. Iš tikrųjų pinigai yra energija, kuri yra tiktai dvasinės energijos apraiška. Kaip mes dvasinėmis galiomis, savo jausmais arba protu reguliuojame viską, taip mes reguliuojame ir pinigus.

Pinigai, tai prestižo priemonė, kuria mes keičiamės kartu su kitais už produktus ir paslaugas, kurie priešingu atveju būtų skirti mums naudoti. Pinigų ENERGIJA gali būti toks meilės ir gėrio šaltinis, kaip bet kuris kitas energijos šaltinis, todel kad mes galime rinktis, kaip suteikti savo gerą energiją ir savo paramą kitiems. Tik labai svarbu neapsigauti ir nepagalvoti, kad pinigai gali atstoti tą energiją, nes jie yra tiktai energijos APRAIŠKA.

Pinigų energija pats savaime nėra blogis arba nėra kažkoks kenksmingas ar neteisingas dalykas. Kaip kažkas pasirenka naudoti savo pinigus, taip to žmogaus energetikos lemia tai, kokį poveikį ji turės aplink tą asmenį ir jį supantį pasaulį. Jei kas nors daro ką kitą, mato kaip blogai ar padaro klaidingą sprendimą, tada pinigų nuosavos energijos pasireiškia kaip to asmens veiksmų priežastis. Tačiau pinigų energetika pati nepadarė pasirinkimo, nes ištikro padarė pasirinkimą tas žmogus, kuris kažkur panaudojo tuos pinigus.
Tikrai yra tik toks dalykas kad pinigai energijos duoda mums iš aukščiausio dvasios šaltinio, iš to kurį mes galim ir kitais būdais panaudoti savo dvasingumui, nes mūsų Visata ir Aukščiausias Visatos Protas nusprendė, kad pinigų energetika viena ar kita forma yra tinkama energijos apsikeitimui.

Vienu metu kai kuriose tautose buvo naudojami visokie akmenukai arba kriauklės vietoj pinigų. Ar tai reiškia, kad tie žmonės buvo blogi ar neteisingi arba kad kriauklelės ir akmenukai yra blogi arba neteisingi? Žinoma, kad ne! Daugelis žmonių pasakytų, tai būtų labai kvaila eiti prie tokių išvadų. Tai yra kvaila pasakyti, kad kriauklelės ir akmenukai blogai ar kad tai kažkaip kenksminga, nes kažkas juos naudoja apsikeitimui vietoj pinigų. Tai tiesiog daiktai, kurie gali būti vertinami už jų grožį, ir kad jie kažkam gal atnešė naudos. Kriauklėse kažkada gyveno moliuskai, o akmenukais žaidė vaikai.

Todėl taip pat galim pasakyti ir apie popierius ir metalo gabaliukus, kuriuos mes vadinam pinigais. Pinigų energija teikiama už kažką, kas turi prasmę ir vertę mums. Vienam asmeniui gali būti tai, kad pinigai leidžia už juos pirkti dvasiškai orientuotas knygas, vaizdo įrašus arba kompaktinius diskus, kuris prideda neišmatuojamai daug galimybių jų asmeniniam tobulėjimui ir galimybę būti laimingu ir turėti daug meilės pas save ir aplink save.

Žinoma, tai yra puikus šalutinis produktas pinigų energijos naudojimui! Dėl kito asmens Pinigai Energija priemones, pagal kurias jie teikia šiltas ir saugaus būsto sau ir savo mylimam šeimos. Taip, yra žmonių, kurie nori naudoti savo pinigus energetikos taip, kad kiti gali jaustis blogai arba negerai. Ir dar tai nereiškia, kad pinigai Energetika pati blogas ar neteisingas! Dvasia visais jo išminties davė kiekvienam iš mūsų laisvą valią. Mes turime galimybę rinktis pagal tai, ką mes žinome, šiuo metu, pasirinkimus, kad mes manome, yra teisingi ir gerai mums.Dvasia nėra pažvelgti į pinigus Energija ir pasakyti, kad tai yra blogai ar bloga, nes kai kurie žmonės nuspręsite jį naudoti tokiais būdais, kad galbūt jūs ar aš ne. Ir kiekvienas pasirinkimas, kad kiekvienas asmuo daro tai taip pat ekonomikos augimo ir pokyčių galimybe. Visų labai teigiamas būdų gausa!

Pinigų energija gali būti naudojami pamaitinti žmogui kuris alkanas, padėti teikti medicinos pagalbą tiems, kurie serga, o namus duoti tiems kuriems reikia pastogės. Pinigų energija gali būti naudojama perduoti džiaugsmą į širdis ir protus milijonais kitų būdų milijardams kitų žmonių. Todėl pinigų energijos tikslas yra padėti mums tobulėti patiems ir tobulinti pasaulį aplinkui visais lygiais, įskaitant dvasinius. Mūsų pasirinkimas, kad mes darome kažką ir dėl to, kaip mes galim gauti ir paleisti į pasaulį savo pinigus, mums padeda tobulėti visuose lygmenyse.

Tai labai svarbu, kad visą tai mes galim valdyti savo dvasine energija, nes visada darome dvasinį pasirinkimą, kaip tai padaryti. Pinigai nevaldo mūsų savaime, bet mes jų energiją galim nukreipti savo dvasios ir proto energija. Tai yra paprastas būdas kaip tobulinti savo dvasingumą su pinigais, panašiai, kaip Tibeto vienuoliai tobulina dvasingumą, žaisdami savo rožančiais. Tiktai pinigai leidžia dvasingumą tobulinti kitaip, nes turi kitas savybes.

Pirmiausiai aišku kad sunku sutelkti dėmesį į aukštąsias materijas, kai esi alkanas ar reikia šaltyje miegoti per naktį arba neturi namų! Turėdami daugiau nei pakankamai pinigų, viskas išsisprendžia. Pinigų energetika leidžia patenkinti savo poreikius ir norus, taip pat leidžia, kad būtų galima dalintis su kitais. Kažkas kažkada sakė, kad labai gerai būtų padaryti tiek gėrio pasaulyje, kad jo būtų daugiau negu yra blogo visose ligose ir kitose blogybėse. Tai labai sunku suprasti pradžioje. Bet viskas labai paprasta, kai supranti, kad visos ligos ir blogybės yra bloga neigiama energija, o visa tai kas yra gera – gera ir teigiama energija. Tai yra energetinis balansas.

Tai labai paprasta tiesa! Nes jei jūs turite turto, tuomet jūs esate laisvas nuo kitų paramos. Jūs galite patenkinti savo poreikius ir kitų poreikius, kuriuos jūs sugalvosit patenkinti. Jei esate sveikas, tuomet Jūs galite naudoti tam tikrą jūsų pinigų energetika keliauti taip, kad ji nesukeltų pasaulyje tokių vibracijų, kurios padaro ligas, skausmą ir blogį. Jei turite pakankamai pinigų energijos, kuri nueina į Jūsų gyvenimą, tuomet Jūs galite įsigyti prekes ir paslaugas iš kitų, ir tai palaiko jų gerovę ir augimą taip pat kaip ir jūsų.

Bangų efektas atsiranda tada, kai žmonės naudoja savo pinigų energiją, o ypač kai ta energija bus išleista ir bendros į meilės ir džiaugsmo dvasią. Jeigu gerumo energija eina per pinigus, visa energetika sukelia MEILĘ ir remia parduotuvės savininkus, kurie dabar galės samdyti padėjėjus, tokiu būdu pridedant prie pinigai energetikos kitus žmones, kuriems labai reikia turėti tą darbą. Ir tos bangos persiduoda vis toliau ir toliau, kartais dar sustiprėdamos daug kartų, nors viskas prasideda nuo jūsų dvasinio impulso.

Tas darbą ir jūsų meilę gavęs asmuo dabar lengviau gali mokėti nuomą, turi ką valgyti, yra laimingas. Taip jis gauna finansinę gerovę ir taip pat gauna laimę ir jo energetika pagerėja. Ir taip į teigiamos energetikos srautą įsijungia vis daugiau žmonių. Ir jie visi gali taip pat naudoti savo piniginę energetiką, tai yra savo dvasios valdomus pinigus gerovei. Taip kartais jūs išleisite pinigų kažkur sumokėdamas kioskininkei už degtukus, o tie pinigai po savaitės išgelbės gyvybę žmogui, arba grąžins gyvenimą kažkuriam narkomanui ar atliks dar kokį nors gerą darbą tik todėl, kad jūs į pinigus perdavėt gerą DVASINĮ IMPULSĄ.

Pinigų energetika yra vienas iš būdų, kad Dvasia duotų savo meilę ir paramą visiems mums. Tai yra labai paprastas būdas, kuris paruoštas naudoti visiems, ir tai lengvai gali padėti nugalėt skurdą. Labai daug žmonių daro klaidą kad galvoja kad pinigai yra blogis, kad jie yra ne dvasinis dalykas. Visa tai netiesa! Pinigai buvo dvasinis dalykas visada, ir jei jūs pabendrausite su dvasingiausiais žmonėm, tai jūs pamatysit, kad pinigai pas juos eina didžiuliais kiekiais, tiktai tie žmonės patys nusprendžia ką su tais pinigais daryti, jie suteikia tam DVASINĮ IMPULSĄ.

Taip vienuolis kuris gyvena skurde, jis gyvena ne todėl, kad negali gauti pinigų, bet todėl, kad jų atsisako. Bet kai vienuolio dvasinė galia didelė, tas pinigų srautas eina didelis. Kaip pavyzdis gali būti katalikų šventoji Teresėlė, kuri buvo neturtinga, bet pažiūrėkit, kaip aplink ją viskas sukosi, kiek ligoninių ir prieglaudų pastatyta buvo. Visa tai yra tie patys pinigai, tai yra pinigų energetika. Teresėlė visai tai pinigų energetikai suteikė DVASINĮ IMPULSĄ kuris pinigus nukreipė gėrio linkme. Ir svarbiausia kad paskui tas impulsas sugrįžta pas jus ir jūs staiga pamatot, kad iš niekur atėjo daug turtų. Ir dažniausiai galvojat, kad čia šiaip pasisekė, kad išlošėt loterijoje ar kažkas jums kažkodėl padėjo, bet nesuprantate kad viskas parsidėjo daug anksčiau, kai jūs prisijungėt prie VISUOTINĖS DVASINGUMO SISTEMOS.

Arba tarkim jei pabendrausit su labai turtingais žmonėm, jūs iškart pajusit jų dvasinę energiją. Aišku tai būna įvairi energija, būna teigiama ir būna neigiama, bet turtingi žmonės turi nepaprastai didelį dvasios galingumą, todėl jie gali valdyti pinigus ir kapitalą. Taip kad žinokit kad pinigai savaime neturi blogio, bet jie yra dvasinės energetikos pasekmė. Taip kad čia darom paskutinę išvadą, kuri skamba labai paprastai, kad pinigai ateina visada, kai yra stiprus dvasingumas ir daug dvasinės energijos o ką padarys tie pinigai priklauso nuo to koks bus jiems perduotas dvasinis impulsas.

Reklama
%d bloggers like this: