Linkiu įtikėti į visą verslumo magijos turinį slypintį KŪRĖJŲ dvasioje

Posts tagged ‘krizė’

Japonai ir neharmoningas disbalansas

Japonai yra tie žmonės, kurie paniekino verlsumo dvasią, jie iš verslo padarė mašiną, sunaikino bet kokį žmogišką indėlį ir viską atidavė tik technologinei pražūčiai. Ar gali būti, kad atsirado disbalansas cikle? Ar gali būti, kad visos šios nelaimės yra verslumo dvasios naikinimo priežastis?

Japoniją visi žinom kaip šalį, kuri visada turėjo labai aukštą dvasingumą. Todėl visai akivaizdu, kad jie labai lengvai tapo tokia turtinga ir galinga šalimi. Net po atominių bombardavimų praėjo vos pora dešimtmečių ir Japonija tapo techniniu pasaulio centru. Kur padaryta klaida? Užmirštas dvasingumas, viskas paaukota verslo ir gamybos mašinai.

Dabar matom pasekmes, kai technologinis tobulumas tapo daugybės aukų priežastimi, o atominė energija žudo šalį iš vidaus. Tai dvasingumas, kuris paaukotas pinigams ir kapitalui, o ne augęs kaip turėjo augti.

Ar galime pasakyti, kad jei šalis paaukoja dvasines vertybes vardan turto, pinigų ir technologijų, jai kyla labai aukštos rizikos prarasti tai ką turi?

Manau, kad taip.

Reklama

Andrius Kubilius nesupranta savo veiksmų

Kur tai matyta kad šalis kai ištinka pinigų trūkumas dėl bankų imtų skolintis ir duoti pinigus bankams. Aišku tik Lietuvoje. Bet kalba daug apie krizę, nors žinom, kad ta krizė išsigalvota pačių bankų. Nes jiems tai labai gera proga subankrotinti geras įmones ir pasisavinti jų turtą. Kas tiems bankams kai jie leidžia niekuo nepadengtus pinigus. Litai padengti eurais, eurai padengti doleriais, doleriai padengti kinietiškom prekėm, o kinietiškos prekės padengtos Kinijos baime kad tuos dolerius praras, jei išleis į rinką.

Kinija turi tiek dolerių, kad greitai viršys kvadrilijoną. Daugiau, negu turi visa JAV valdžia. Ir aišku čia viskas vyksta paprastai: kiniečiai gamina prekes, o gauna popieriukus ir skaičiukus sąskaitoje. Kodėl Kinija gerai pernešė krizę ir netgi pagerėjo jos situacija? Taigi tiktai dėl to, kad nuvertėjo doleris. Jei doleris nuvertėjo tai nuvertėjo ir Kinijos turėtos dolerio atsargos, o kai prekių gaminama tiek pat, reiškia, kad prekės darosi svarbesnės už nieko nevertus infliacinius pinigus, kuriuos daro JAV.

Tiktai šito nesuvokia Andrius Kubilius. Kinija per krizę ėmė supirkinėt gamyklas Europoje ir pasaulyje, nusipirko netgi VOLVO. Tam kad išleistų kuo daugiau savo sukauptų dolerių. O Kubilius su Šimonyte prisiskolino tų pačių dolerių ir pastatė Lietuvą į pozą, kur ją daro bankai visokiais nepadoriais būdais. Taip kad Kubilius galvoja kad sprendžia krizę o iš ties žaidžia pagal bankų dūdelę. Ir taip pat žaidžia jo draugė Ingrida Šimonytė.

Viskas atsiranda dėl to, kad DVASINGUMAS yra pamirštas. Kai valdžia galvoja tiktai apie pinigus, tai pakliūna ant bankų kabliuko. Bet kai valdžia galvoja apie DVASINGUMĄ kaip Kinijos kompartija, tai gaunasi laimėti ir pagerinti padėtį. Taip yra todėl, kad Kinijos kompartija galvoja apie moralines vertybes. Tas pat per krizę gavosi ir Aleksandrui Lukašenkai. Taip kad galima keikti kompartiją ar Lukašenką bet faktai kalba už save.

Todėl labai svarbu yra suprasti, kad viskas eina iš dvasinės energijos. Kai GALVOJAME, tai iškart eina dvasinė energija, mintis. Bet kuri mintis kažką kuria. Bet kai galvojam apie paprastus pinigus, tai iškart viskas kaip du kart du, tave gali bet koks šuleris aplošti. Jei nori žaist ekonomikoje, reikia galvoti KOMPLEKSIŠKAI. Tai yra negalima galvoti apie turtą ir pinigus, nes tai yra papildomas rezultatas, o reikia galvoti apie DVASINGUMĄ ir VERTYBES. Tada gali sužaist gerą partiją.

Akivaizdu, kad Andrius Kubilius yra antrojo laipsnio nuo apačios dvasingumo pakopoje, gal būt trečiojo, todėl jam viskas yra taip blogai, jo visos reformos yra nesėkmingos. Tokio žemo dvasingumo žmogus negali turėti gerų pasiekimų, taip kad nėra ko tikėtis.

Taip visada galima pažinti kur yra lūzeris ir kur yra protingas žmogus. Nes lūzeris visada galvoja apie pinigus ir už centus parsiduoda, todėl nieko neturi. Protingas žmogus siekia dvasinio tobulumo. Todėl visada gauna daugiau, netgi nieko nedarydamas.

Nepasiduokit bankininkų melui

Nėra jokios krizės išties, tiktai ta, kurią sukelia bankininkai. Kubilius šeria bankus šimtais milijonų ir ima paskolas, o Lietuva grimzta į liūną. Ar buvo kažkokia krizė Lietuvoje? Tiktai viena krizė, kad NT prekyba darė spekuliacijas ir užkėlė NT kainas iki debesų. Ką daro mūsų Kubilius? Jis gelbsti NT bendroves ir paskolas davusius bankus.

Tai reiškia kad tie kas daro patį didžiausią nusikaltimą ir apiplėšia žmones tie gauna ištiestą valdžios pagalbos ranką. O kiti žmonės eina į skurdą. Taip tauta apiplėšiama viduryje baltos dienos pačiu atviriausiu būdu.

Viskas šitai yra pasekmė prarasto dvasingumo. Kai žmonės vaikosi pinigus, jų dvasia pasilieka pamesta. Kada nebuvo jokios krizės Lietuvoje? Tada, kai buvo stiprus dvasingumas, tai buvo prieš 600 metų, prieš 800 metų, kai buvo tvirtas tikėjimas, tvirta tauta, tvirta istorija, tvirtas valdovas.

Kas dabar pasidarė? Kodėl Lietuva stovi ekonomikoje prasčiau už Baltarusiją, kur nėra laisvos rinkos ir visi šaukia, kad komunizmas? Kodėl netgi tokia prasta ekonomika sugeba atlaikyti krizę? Atsakymas aiškus: todėl, kad ten yra tvirta ranka ir yra kuriama šalies istorija, žiūrima strategiškai, o ne vaikomasi pinigų. Taip yra todėl, kad dvasios galia visada nugali pinigus, nes pinigų vertė tik tokia, kurią duoda jai žmogus.

Pinigai tik apgaulė kurią jums duoda vagys

Dabar visi kalba kad krizė. Bet man pasakykit kas pasikeitė. Ar sumažėjo žmonių? Ar įvyko karas? Ar pasaulį nušlavė didžiulė epidemija? Ar žmonija ant mirties slenksčio? Ar pritrūko valgyti visiems? Ar kas nors atsitiko kad išties būtų kokia nors grėsmė?

Akivaizdus atsakymas, kad ne.

Nesumažėjo žmonių. Nebuvo karas. Nebuvo epidemija. Nėra jokio pavojaus. Visi turi valgyti. Fabrikai dirba. Visko užtenka ir niekas nepasikeitė. Tai klausimas kur ta krizė?

Aš jums pasakysiu atsakymą iš karto. Nėra jokios krizės. Yra tiktai bankai kurie valdo viską. Nori ką nors pirkti, mokėk pinigus. O kas išleidžia pinigus? Teisingai, pinigus išleidžia bankai. Tai pinigai įvairiomis formomis: paskolos, popieriniai pinigai, indėliuose skaičiai. Iš tikrųjų jie nieko nereiškia, nes pinigai neturi jokios vertės. Bet visa ekonomika pasaulyje yra pasodinta ant adatos, taip kad negali gyvent be pinigų.

Taip kad geriems dėdėms pritrūko pinigų prostitutėms, mažamečiams berniukams, naujiems rūmams ir kitoms pramogoms. Ką daro tie geri dėdės? Aišku kad paskelbia apie krizę. Tada ima ir pradeda bankrotus ir visokių nepadengtų pinigų leidybą, sukelia infliaciją, bet jiems nuo to gerai. O kad jie patys daro krizę ant tuščios vietos jiems nerūpi, nes jie turi tiek pinigų, kad viskas priklauso jiems.

%d bloggers like this: